به بده بستان خوش آمدید!

بده بستان، زیرساخت خدمات حوزه کسب و کار و کارآفرینی

بده بستان محصول تلاش جمعی از دانش‌اموختگان دانشگاه تهران؛ و زیرساختی به منظور ارتباط یکپارچه میان پلتفرم‌های اصلی حوزه کسب و کار شامل بر تیم‌سازی، تأمین مالی از طریق جمع‌سپاری، مربیگری و آموزش، برگزاری رویدادها و کارگاه‌های نوآوری و اطلاع‌رسانی و توسعه محصول است.

در بده‌ بستان تلاش می‌شود علاوه بر ایجاد دسترسی آسان برای کسب و کارهای کوچک، نسبت به مشاوره، و خدمات آموزشی به صاحبان ایده، هسته‌های کارآفرین و مدیران بنگاه‌های کوچک خدمات مناسب ارائه شود.
بده بستان به عنوان واحد اقتصادی گروه اگزیت و با سرپرستی مستقیم امیر منصوری فعالیت می‌کند.